Mandag 8 August
Kl. 12:00 - 15:00, SENJA FRIVILLIGSENTRAL Mandagskafé for hjemmeboende eldre og eldre i omsorgsboliger
Å skape nye og koronatilpassede møteplasser for de mest sårbare eldre

Institusjoner og omsorgsboliger har vært lukket i 7 måneder fra i mars slik at beboere ikke har hatt kulturelle og sosiale aktiviteter som er viktig for denne gruppen. Vi har sett at dette har ført til ensomhet og depresjon og at mange og spesielt personer med demens, har blitt mer passive. 

Mat er et viktig verktøy for sosialt fellesskap. I tillegg er sang og musikk en stimulans for eldre hvor de får være med å synge. Våre frivillige har vært med og lagt opp regien på disse middagstreffene som avvikles på 4 steder i kommunen for å få med både de som bor i eget heimhus og de som bor i omsorgsboliger. Hver måned har vi et tema. Vi pynter og har med gjenstander som har med temaet å gjøre og her får vi mye tilbakemelding fra deltagerne som kjenner seg igjen i dette - erindringsarbeid. 

Finansiering: Tilskudd fra helsedirektoratet via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. 

2022 © Senja frivilligsentral